top of page

האפשרות השלישית
אתם בוודאי מכירים את האמרה:- "מי שיש לו פטיש מחפש בכל בעיה את המסמר שהשתחרר על מנת לדפוק אותו בפטיש".


כך זה גם לגבי בעיית ההזדקנות.


כיום שולטות בתפיסת ההתמודדות עם ההזדקנות שתי גישות עיקריות – הגישה הביולוגית והגישה הרפואית.


הגישה הביולוגית

על פי גישה זו הזדקנות היא בעיה ביולוגית של פגמים ובליה ברמת התאים והמולקולות (שיבוש במערכת החלבונים, התקצרות הטולימרים).


בגישה הביולוגית גוף האדם נתפס כמכונה מורכבת וכמו כל מכונה מורכבת גם גוף האדם נתון לבליה. לכן על מנת להאריך את תפקוד הגוף יש לאתר את הבלאי ולתקן או להחליף את החלקים הפגומים.


הגישה הרפואית

על פי גישה הרפואית הזדקנות היא סדרה של בעיות רפואיות. לכל בעיה כזו יש להתאים את הטיפול הרפואי והתרופתי המתאים לה.


אם אתם כבר ממש זקנים תזכו לטיפול הרחום של הגריאטריה – תחום רפואי המתמחה בזקנה ועוסק לא רק במחלות הזקנה אלא גם בהתייחסות כוללנית יותר לאדם הזקן ורווחתו כמכלול.


אבל כיום עומדת בפנינו אפשרות שלישית להתייחסות ולהתמודדות עם ההזדקנות שלנו. אפשרות שהיא בעיקרה אינה ביולוגית וגם אינה רפואית. היא נמצאת מעליהם.


האדם הוא היצור היחידי בטבע שאיכות חייו ותוחלת חייו לא נקבעים רק על ידי מצבו הגופני אלא גם, ואף בעיקר, על ידי האנרגיה האישיותית שהוא מפעיל כשלם אחדותי.


בגילים המתקדמים של חיינו אנחנו מזדקנים גופנית ,אך המחקר העכשווי מגלה כי בהזדקנות פוטנציאל הכישורים החשובים לאיכות ותוחלת חיינו הם הכישורים האישיותיים שבנו ואלה מאפשרים לנו גם להאט את ההזדקנות הגופנית שלנו.


הגישה האישיותית קובעת כי עוצמתו של האדם היא באישיותו המודעת לעצמה והמפעילה במשולב את הממד הגופני, השכלי, הרגשי והחברתי שלה כמכלול שילובי שהאפקט שהוא מייצר להשגת איכות חיים טובה יותר ותוחלת חיים ארוכה יותר הוא גדול מסכום חלקיו.


את ההפעלה הזו המאפשרת להתמודד ולדחוק את הזקנה המאיימת לקפוץ עלינו בגילים המתקדמים של חיינו אנחנו מכנים Reverse Aging.


אם אתם רוצים לקבל המחשה של אפקט ה- Reverse Aging בפעולה, אתם מוזמנים לקרוא את הפוסט הקודם שלי - איך דחקתי את הזקנה שקפצה עלי מאחור.


ואם אתם רוצים להעמיק את היכולת הזו בכם, אתם מוזמנים להירשם לסדנת ה- Reverse Aging.

ความคิดเห็น


bottom of page