top of page

הכר את סוד הריפוי הטבעי שבך דווקא לאחר היציאה לפנסיה


הידעת כי באפשרותך להפעיל בצורה מודעת ויזומה את תהליכי הריפוי וההתחזקות הגלומים בך דווקא לאחר היציאה לפנסיה?.


זה ניתן!


אך לשם כך תחילה צריך להכיר את שני המנגנונים השולטים על מערכת העצבים שלנו – 'מערכת העצבים הסימפתטית' ו'מערכת העצבים הפראסימפתטית'.

'המערכת הסימפתטית' היא מערכת תקשורת האחראית על התגובות המתרחשות בגוף שנדרשו לשרידותו של האדם כשהוא עוד היה חי בטבע והיה צריך להגיב במהירות על מצבי הFight or Flight. המערכת הזו מיידעת את הגוף כי מתרחשת סיטואציה הישרדותית המחייבת התגייסות מידית של כל מערכות הגוף לתגובה.


מבחינה פיזיולוגית כאשר מערכת זו בפעולה היא גורמת להגברה מיידית של קצב פעולת הלב והנשימה ושל אספקת הדם ללב, לשרירים, לריאות ולאברי החושים. כל זאת על חשבון צמצום של אספקת הדם לאיברים שאינם נדרשים לפעולת החירום מול האיום החיצוני.


היום כבר כמעט איננו מצויים באותם מצבי הFight or Flight שנדרשנו להם בטבע והמערכת הסימפתטית פועלת עלינו בעיקר כתגובה למצבי לחץ כשאנחנו חווים בעיות, דאגות, ומצבי אי וודאות המציפים אותנו.


בתקופת הבגרות של חיינו, כשהיינו נתונים בלחצי "מרוץ העכברים" אחר הפרנסה, הקריירה, המשפחה וגידול הילדים, נזקקנו להפעלה אינטנסיבית של המערכת הסימפתטית על מנת לגייס את משאבי הגוף והנפש שנדרשו על מנת לפעול ולהגיב על הלחצים האלה.

אך גם עתה כאשר אנחנו מצויים כבר מעבר לגיל היציאה לפנסיה המערכת הסימפתטית ממשיכה לשלוט בהווייתנו. זאת הגם שעתה אין סיבה שניתן למערכת הסימפתטית לשלוט בנו.


ובכך אנחנו יכולים וצריכים להיעזר ב'מערכת הפאר סימפתטית' שכאשר היא בפעולה, היא מאטה הנשימה, את לחץ הדם, ואת דופק הלב ומספקת לנו את הרגיעה הנדרשת על מנת לקיים את מצבי המנוחה ואת תהליכי הריפוי הטבעיים של הגוף והנפש.


הרפואה כבר מכירה בכך שהמתחים והלחצים ששולטים בנו הם אחד הגורמים העיקריים להזדקנות מהירה. ליכולת לווסת ולהפיג אותם יש תפקיד חשוב בתהליכי הריפוי הטבעיים של הגוף והנפש שאנחנו נזקקים להם עתה על מנת להשיג את החוסן האישי שלנו לנוכח מחלות ההזדקנות והמשברים הצפויים לנו בהזדקנותנו.


אלה הם התהליכים שישימו אותנו בהוויה של BEING וחיבור לעצמנו במקום במצבים של DOING בהוויה של לחצים המניעים אותנו מבחוץ.


'תבונת עת התבונה' היא תבונת הפעולה שלא מתוך לחץ ומתח חיצוניים אלא מתוך תודעה פנימית ערה אך רגועה, תודעה שיודעת גם להתבונן מהצד בעולם ובעצמה.

אם תדעו להפעיל את התבונה הזו תוכלו להמשיך ולהיות נמרצים גם בגילים המתקדמים של חיינו ולדחוק את הזקנה הגריאטרית שלכם עד לסוף החיים.


ב'סדנאות היישום של עת התבונה' תוכלו ללמוד ולתרגל כיצד להפעיל בצורה מודעת את תהליכי הריפוי וההתחזקות הפנימית שלכם וכיצד ליצור איזון חדש בהפעלה המשולבת של שני המנגנונים השולטים על מערכת העצבים שלכם...ובכך גם בכם...


Comments


bottom of page