top of page

הסוד החבוי בנו על הזדמנות החיים שבהזדקנותמרקוס טוליוס קיקרו ( 106 – 43 לפנה"ס ), מגדולי אנשי הרוח בכל הזמנים, ומי שהיה בזמנו גדול נאומיה של רומא, גילה לנו עוד ב-44 לפני הספירה את הסוד על הזדמנות החיים שחבויה בנו בהזדקנות.

בניגוד לדעתם של רבים, אז והיום, הרואים בהזדקנות את תהליך ההידרדרות לסוף החיים, הוא טען כי היא צריכה ויכולה להפוך לפסגת החיים המפוגגת גם את הנורא מן המוות – הפחד מפניו.


אנחנו נמצאים בשיא הכושר הפיסי שלנו בשנות ה- 20 של חיינו, בשיא הפיננסי או ההשתכורתי שלנו, בסביבות גיל ה- 50 שלנו, אולם את התבונה העמוקה והפרספקטיבה הרחבה של החיים אנחנו יכולים לרכוש רק כשאנחנו כבר מעבר לגיל היציאה לפנסיה - בהזדקנותנו.


אכן כפי שהמחקרים הנירולוגיים העכשוויים מגלים לנו, הכישורים לכך מתפתחים בנו בגילים המתקדמים של החיים אך רובנו לא מודעים לכך ולא יודעים כיצד להפעיל אותם על מנת לחוות את 'עת התבונה' של חיינו ולהרחיק את הזקנה הגריאטרית שלנו לסוף החיים ממש.


אם כל זה מעניין ורלוונטי לכם, תוכלו ללמוד כיצד לחולל את השינוי החשוב הזה בחייכם ב'סדנת היישום של עת התבונה'.


Comments


bottom of page