top of page

התבונה השועלית שבנו

זה עתה יצא חם מהתנור – ספרי החדש 'פנקס הכיס של השועל'.

זה הוא ספר שמשיק לספר הקודם שרכשתם, קראתם ואני מקווה... שגם אהבתם - 'עת התבונה – הגיל החדש בחיי האדם'.

הרעיונות של הספר החדש נרקמו במהלך המסע האישי שעברתי בתקופת התבונה. ומתוך התובנות שאותן רכשתי בתקופה זו אני מאיר באור חדש את החוויות והאירועים שצברתי בחיים ולקחיהם.

קוראי הספר 'עת התבונה – הגיל החדש בחיי האדם' ימצאו בספר החדש הרחבה והעמקה של התובנות שהעליתי בו. אך הוא מהווה גם הרחבה והעמקה במובן זה שהוא פונה גם לקהל קוראים צעיר יותר המצוי עדיין בהתמודדות עם שאלות החיים של תקופת הבגרות של חייו.

'תבונת השועל' היא התבונה המאפשרת לנו לבחון ולהתאים עצמנו כל פעם מחדש את למציאות המשתנה של עולמנו ולאפשר לנו לפלס מחדש את הנתיב האישי שלנו בו.

המסרים שלו הם אקטואליים במיוחד במציאות שבה אנו חיים היום, שבה פועלים עלינו במשולב ובעוצמה גדולה רדידות המנהיגים ורדידות ההמון האינטרנטי. כשהם מחזקים הדדית זה את רדידותו של זה ואנו זקוקים לפנות פנימה ולגלות את התבונה השועלית האישית שלנו שתאפשר לנו את ההתייחסות הנכונה בכל מצבי ורמות החיים - האישיים, הארגוניים, החברתיים והממלכתיים, המקיפים ופועלים עלינו.גם את הספר 'פנקס הכיס של השועל' תוכלו לרכוש בהנחה משמעותית, במחיר של 80 שקל כולל עלות שליחתו בדאר 24 שעות לכתובת שתמסרו.

Comments


bottom of page