top of page

ה game changer של 'הנורמלי החדש'

איך לחזק את המערכת החיסונית הגופנית והרגשית שלנו בקורונה

אני חייב להתוודות. התיידדתי עם הקורונה. או אם לדייק יותר, התיידדתי עם עצמי בשגרה החדשה של החיים לצד הקורונה, כ"הנורמלי החדש".

ההתיידדות הזו החלה כבר בסגר הראשון, אך קיבלה תנופה חדשה עתה, בסגר השני.

תחילה נאמר לנו שהוא ימשך כשבועיים, ובהמשך כבר הסבירו לנו שזה ימשך לפחות כחודש וגם אז היציאה ממנו תהיה זהירה ומדודה. היא תעשה בהדרגה. ואם התחלואה שוב תגבר, תהיינה נסיגות שוב לאחור ואולי גם שוב לסגר או סגרים נוספים. בקיצור, החיים לצד הקורונה הם "הנורמלי החדש" של חיינו.

אז איך מתיידדים עם עצמכם ב"הנורמלי החדש" הזה ומונעים את הנזקים ארוכי הטווח שלו?


התשובה לכך, במשפט אחד היא - מתמקדים בחוסן הפנימי האישי שלנו.


לכל אחד יש מאגר של חוסן אישי פנימי. אך ברוב המקרים הוא רדום וזה הזמן לעורר אותו ולהפעיל אותו בצורה מודעת.


וזה מתחיל בכך שמתנערים מהסובלנות הפסיבית לקורונה שהרגילו אותנו בה ומהחשיבה המצמצמת של הלוגיקה של הסטטיסטיקה האפידימולוגית - החשיבה במושגים של: "מקדם ההדבקה", "יישור העקומה", "שיעור מאומתים" ודומיהם, שמציפים אותנו בהם ללא הרף.


נוכל לצאת מחוזקים מהבור העמוק שבו אנחנו נמצאים רק אם לא נסתפק במה שאומרים ומבטיחים לנו מלמעלה, שאם נהיה ממושמעים ונעשה את כל מה שאומרים לנו על מנת שלא להדבק ולחלות בנגיף, הכל יהיה בסדר.


זה לא יהיה בסדר כי משבר הקורונה הוא משבר עמוק ורחב יותר ממה שמתבטא באפידמית הווירוס COVID-19.


את הווירוס הזה המדע הרפואי ידע במוקדם או במאוחר לנצח, אך לא את ההשלכות ארוכות הטווח שלו על התפקוד האישי שלנו גם לאחר שאיימת מגפת הקורונה תיחלש.