top of page

יא ביסמרק, רד ממני...

החברה והמדינה, במאה ה-21 ממשיכים לתפוס את נושא הזקנה על פי העוגן התפיסתי הגילאי כפי שעוצב לפני כמאה וחמישים שנה על ידי אוטו פון ביסמרק.

שמו של אוטו ביסמרק, שהיה הקנצלר של פרוסיה ולאחר מכן של גרמניה כולה, הפך למילה נרדפת לפוליטיקאי ממולח וערמומי. באמצעות כישורים אלה הוא הצליח לאחד תחתיה את כל נסיכויות גרמניה ולהקים את האימפריה הגרמנית. לקראת סוף כהונתו כשהיה עסוק במאבק במפלגות הסוציאליסטיות המתחזקות הוא המציא את חוק הפנסיה הממלכתית כדי להרחיק את המוני פשוטי העם מהתמיכה במפלגות שכל כך שנא.

על פי חוק זה, שנחקק ב-1880, העובד אמור היה לצאת לפנסיה בגיל 65, זאת כשתוחלת החיים לא עלתה על 50. על כן רק מעטים זכו להגיע לגיל הפנסיה ואלו נחשבו לזקנים.

כך התקבע הקשר התודעתי בין היציאה לפנסיה ובין הזקנה....

אך מאז התרחשה עליה דרמטית בתוחלת החיים והגם שגיל היציאה לפנסיה הועלה גם הוא, נוצר פער הולך וגדל בין גיל היציאה לפנסיה לבין הזיקנה. יותר מכך - נוצר פער הולך וגדל בין היציאה לפנסיה כמסמנת את המעבר לזקנה לבין תחושותיהם של אנשים בגיל הזה לגבי עצמם.

למרות כל זאת, העוגן התפיסתי של המדינה והחברה שנקבע עוד בתקופתו של ביסמרק עדיין פועל עלינו. גם כיום משעה שאדם יוצא לפנסיה הוא נתפס כמי שמעתה הוא מי "שעשה כבר את שלו" וכל מה שנותר לו הוא לצפות לזקנה ממושכת, בתקווה שהיא תהיה נוחה ככל הניתן.

למרות שכשאנחנו יוצאים לפנסיה (ולרוב אף שנים ארוכות לאחר מכן) איננו מרגישים עצמנו כזקנים, התפיסה החברתית הזו משפיעה על הווייתנו.

קשה להתחמק מההשפעה של התפיסות החברתיות על התפיסה האישית שלנו. גם אם אנחנו מרגישים אחרת, בהעדר תפיסה חברתית אחרת שתציע אלטרנטיבה שונה, בסופו של דבר רובנו משלימים עם כך ומתחילים לתפוס את עצמנו כזקנים.

לכך יש השפעה קריטית על איכות חיינו כיוון שכפי שהסברתי כבר בפוסט הקודם – 'Mind over Matter', (ואתם מוזמנים לחזור ולעיין בו), במחקרים שבוצעו על בני אדם בגילאים המתקדמים של חייהם נמצא כי למודעות ולתפיסה ביחס למהות החיים בגילאים אלה יש השפעה על איכות החיים ותחושת האושר יותר מאשר לפרמטרים האובייקטיביים כמו מצב בריאותי, רווחה כלכלית, זוגיות, חברים, מגורים, וכדומה.

אז מה עושים?

ניתן להשתחרר מעוגן תפיסתי שאיבד את הרלוונטיות שלו והוא מזיק לנו רק על ידי יצירת עוגן תפיסתי אלטרנטיבי ואת זה אנחנו מנסים להתחיל וליצור בשיח שנקיים באתר 'הגיל הנעלם'.

בשביל זה, חשוב לי לשמוע אתכם - מה אתם אומרים על כל זה?

bottom of page