top of page

השאלות שלא שאלתם

יש לי חבר ותיק שקוראים לו אלי. אלי אוהב לקרוא ולבקר את מה שאני כותב. זה דווקא די נחמד שיש חבר כזה. כי אלי שואל שאלות שלצערי רק לעיתים מאוד רחוקות הן נשאלות בשיח האינטרנטי.

עבורי אלי הוא מעין פנס שלעיתים מצליח להאיר על פינות אפלות בכתיבה שלי – אותם מקומות שבהם אני כללי מדי ובכך עשוי להטעות את הקורא לגבי כוונותיי.

לכן אני מרשה לעצמי, מבלי לפגוע בפרטיותו, להשתמש בפנס הזה על מנת לענות על שאלות שאומנם לא אתם שאלתם, אך הבהרתם עשויה להיות חשובה לכם.

והפעם, בשני עניינים.

אלי מעיר על כך שאני מצביע על הקשר שבין יצירתיות אישית ובין אריכות חיים ושהבאתי בהקשר לכך דוגמאות של אנשי ציבור מוכרים שהם מאריכי חיים ושהיצירתיות שלהם נמשכת גם כשהם כבר חוצים את גיל ה- 90, דוגמת שמעון פרס. אך אלי מזכיר לי כי בשנה האחרונה נפרדנו גם מלא מעט אנשים יצירתיים שעזבו אותנו כשהם צעירים בהרבה, וביניהם אפי ארזי, אריק איינשטיין, שמוליק קראוס, צבי ינאי, ספי ריבלין ויצחק בירן, ועוד.

אכן יצירתיות כשלעצמה אינה ערובה לאריכות חיים. ובהזדמנות זו צריך גם להדגיש שספורט ואימון גופני כשלעצמם גם הם לא מספיקים על מנת להגיע לגיל מופלג באיכות חיים טובה. התמונה יותר מורכבת ולהבהרת תמונה מורכבת זו אתייחס עוד בהמשך בפוסטים שיופיעו באתר.

השאלה הסבוכה יותר ורבת ההיבטים של כיצד ניתן לחתור בצורה פעילה לאריכות חיים, ומה שחשוב לדעתי אף יותר – איכות חיים בגילים המתקדמים, היא אחד הנושאים המרכזיים בהם נעסוק באתר 'הגיל הנעלם'.

הערה שניה שאלי מעלה היא לגבי כך שאני מתייחס לתופעת העלייה בתוחלת החיים והיווצרותה של תקופת חיים חדשה – 'תקופת הבגרות המאוחרת', כמהפכה.

בעיניו מהפכות הן אירועים דרמטיים ומה שאני מתאר הוא תהליך. אכן, מהפכה נתפסת כאירוע גדול, חד פעמי ולא צפוי ומה שאני מתאר כאן הוא תהליך. אך בניגוד לדימוי הרווח כי מהפכות הן אירועים דרמטיים הפורצים לפתע, מהפכות אינן פורצות יש מאין. מהפכות מייצגות תהליך ממושך שהיה חבוי במשך זמן רב עד להתפרצותו, או עד להכרתו כמהפכה. לעיתים רק בדיעבד אנו מכירים בתהליכים שעברנו כמהפכה, כזו הייתה לדוגמא בעבר הרחוק, המהפכה החשובה בתולדות האנושות של המעבר של האדם מליקוט וצייד לחקלאות. כזו הייתה, בעבר הקרוב יותר, מה שקרוי היום 'המהפכה התעשייתית' וכאלה הן המהפכות האנושיות שאנו עוברים בדורנו – 'מהפכת האינטרנט' ו'מהפכת המידע'.

המהפכה שאנו מתייחסים אליה כאן באתר 'הגיל הנעלם' היא מהפכה שחשיבותה האנושית לא פחותה מהמהפכות האחרות שאנו עוברים בדורנו, והיא עשויה להתברר אף כבעלת השלכות חברתיות יותר מרחיקות לכת מהן, אך היא הפחות מובנת עדיין מביניהן, ובכך אנחנו עוסקים כאן.

מה דעתכם?

bottom of page