top of page

למה הגיל הנעלם?

לא פעם אני נשאל מדוע בחרתי בשם 'הגיל הנעלם' כשמו של האתר העוסק בתקופת החיים החדשה שנוצרה לנו בין הבגרות ובין הזקנה?

אני חייב להודות שסיבה אחת לכך היא שזה שם קאצ'י. תודו שזה שם שיותר תופס מאשר 'תקופת החיים החדשה שנוספה לנו'. אך זו היא רק הסיבה השיווקית. הסיבה העמוקה לשם 'הגיל הנעלם' היא כי מהותה והשלכותיה של תקופת החיים החדשה הזו הן עדיין במידה רבה נעלמות לנו.

היא התאפשרה בגלל העלייה הדרמטית בתוחלת החיים. זו עלתה במאה שלנו יותר משהיא עלתה לכל אורך ההיסטוריה האנושית. היא מחוללת מהפכה בחיים האנושיים שהשלכותיה עלינו הן לעין ערוך מרחיקות לכת מכל המהפכות האחרות העוברות עלינו בדורנו, ועם זאת היא הפחות מובנת מהן – התהוותה של תקופת חיים חדשה בחיי האדם.

היא מחייבת שינוי תפיסתי חברתי שכן החברה עדיין מדברת וחושבת במונחים של שלוש תקופות חיים – ילדות, בגרות וזקנה ומייחסת את התקופה המתחילה עם היציאה לפנסיה כתקופת החיים השלישית -הזקנה.

היא מחייבת שינוי פרדיגמטי במחקר הגרונטולוגי החוקר את הגורמים והתהליכים של ההזדקנות, ועדיין אינו יודע לומר לנו כמעט דבר על תקופת החיים החדשה וההבחנות שבינה ובין הזקנה.

היא מחייבת שינוי בתפיסתנו לגבי מה שמתרחש במוחנו בגילאים המתקדמים בחיינו. לא עוד רק כגילאים שבהם היכולת המנטלית שלנו נמצאת בירידה ודעיכה, אלא כפי שמצביעים אל כך המחקרים החדשים בחקר המוח - יכולות החשיבה שלנו משתנות בגילאים המתקדמים ונוצרות בנו איכויות חדשות של תבונה.

וכל זה חשוב בעיקר עתה כאשר גודש המידע וקצב השינויים הטכנולוגיים המואץ בעשורים האחרונים משפיע על מוחם של הצעירים. הוא מעצים אצלם את אותן מפות מוח האחראיות על עיבוד מידע מהיר ותגובה מהירה לגירויים ישירים, אך במקביל נחלשות אצלם מפות מוח אחרות, שאינן שימושיות בתהליכים מסוג זה.

ככל שמתחזקות היכולות אצל הצעירים לאיסוף ועיבוד מידע על פי עקרונות לוגיים, בתגובות מהירות ובמתן מענים טקטיים זריזים לבעיות המיידיות, כן הולך וגובר הצורך בהשלמת יכולות אלה על ידי האינטליגנציה הפוסט-פורמלית המתפתחת בנו דווקא בגילאים המאוחרים יותר.

היא מחייבת שינוי אסטרטגי של ההתייחסות הממשלתית למה שהם קוראים 'אזרחים ותיקים' - התייחסות שצובעת אותם כמי שכבר עשו את שלהם ועתה כל מה שנותר הוא לגמול להם בתגמולים של 'הביטוח הלאומי' ולספק להם את שירותי הזיקנה . בכך גורמת הממשלה לבזבוז אדיר של משאב אנושי חשוב לצמיחה הכלכלית והחברתית.

ומעל לכל אלה, היא מחייבת אותנו, אלו המגיעים ל'גיל הנעלם'. אנחנו צריכים ללמוד כיצד לשנות את הציפיות שלנו מעצמנו, כיצד להתכונן לתקופת החיים החדשה וכיצד לרכוש את היכולות שיאפשרו לנו למצות את מה שתקופת החיים החדשה יכולה להציע לנו - אותה מתנה שקבלנו ועדיין איננו יודעים מה לעשות בה.

החומרים – הסרטים והפוסטים שמתפרסים מדי פעם באתר 'הגיל הנעלם' נועדו לסייע לנו להפוך את תקופת החיים החדשה הזו לפחות נעלמת לנו.

זה הוא אתגר גדול ואני מקווה שתהפכו לשותפים שלי ביישומו.

אז מה דעתכם?

bottom of page