top of page

האם גם אתם תהיו ממאריכי החיים?

אולי לא שמתם לב לכך אך מספר האנשים המבוגרים שעוסקים כיום בספורט הוא לאין ארוך גדול יותר מזה שהיה לפני מספר שנים והוא הולך וגדל בקצב מסחרר. כך גם המקפידים עתה על מזון בריא שהפכו כבר לטרנד חברתי.

גם המודעות שלנו לאפשרויות החדשות העומדות בפנינו בעקבות ההתקדמות ברפואה ובטכנולוגיה להמשיך ולתפקד בצורה תקינה גם בגילאים המתקדמים, הולכת וגוברת.

אך דווקא נוכח ההתקדמות המשמעותית הזו בהיבטים הפיסיים החשובים לאריכות ואיכות החיים שלנו, תשומת הלב מופנית עתה להיבטים המנטליים שהשפעתם על תוחלת חיינו מסתברת כלא פחותה, ואולי אף עולה על הגורמים הפיסיים.

במחקרים שנערכו בשנים האחרונות על בני ה־100 נמצא שיש קשר עמוק בין אריכות חיים ואיכות חיים. מאריכי החיים הם לא רק אלו שמצליחים לחיות יותר שנים אלא גם אלו שיודעים לחיות חיים איכותיים יותר. ומה שתורם לשניהם הם ההיבטים המנטאליים המאפיינים אותם.

אז אספתי למענכם רשימה חלקית מתיאורים של מאפיינים מנטליים אלה:

  • בני המאה מתאפיינים באישיות רגועה, נעימה ושמחה. הם מצוידים במיומנות יעילה להתמודדות עם קשיי החיים. יש להם את היכולת ליהנות ממה שיש בחיים, ולא ממה שאין.

  • הם ערניים לגבי עצמם ולגבי סביבתם וערנות זו מסייעת להם לשמור על גמישות החשיבה שלהם.

  • יש להם מודעות עצמית ומתוכה הם יודעים לעמוד על שלהם, אך אינם נטולי רגישות לגבי האחרים. הם יודעים לדאוג לעצמם, אך מבלי להזניח את האחרים.

  • הם מכבדים את עצמם, וכנראה שבגלל זה אחרים מכבדים אותם.

  • הם יודעים לקיים קשרים משמעותיים עם חברים והמשפחה.

  • גם אם הם גרים בדירה משלהם הם נתפסים ומעורכים על ידי בני המשפחה כמי שממלאים פונקציה חשובה במכלול המשפחתי. נדיר למצוא בן 100 ערירי בבית אבות.

  • מאריכי החיים עבדו קשה רוב חייהם והמשיכו לעבוד גם שנים ארוכות לאחר יציאתם לגמלאות, אך היחס שלהם אל העבודה ואל הפנאי השתנה. הם המשיכו לעבוד ללא תחושת הדחיפות והתחרותיות המאפיינת את תקופת הבגרות, והשכילו להתייחס אל הפנאי יותר כאל ידיד מאשר כאל אויב. העבודה לא נתפסת על ידם כמחויבות הכרחית ובלתי נגמרת, שאף פעם לא רואים את קיצה, אלא כחלק אינטגרלי מהחיים הטובים.

האם אתם כאלה? האם אתם יודעים לשלב בין ההתמקדות בלהוסיף ימים לחיים עם ההתמקדות בהוספת חיים לימים? הזמן להתחיל בהקניית הכישורים לכך הוא עתה. זה גם יהיה אחד הנושאים העיקריים שבהם נתמקד בסדנה המעשית שאני עומד לפתוח מיד לאחר החגים.

פרטים נוספים יפורסמו בימים הקרובים ....

bottom of page