top of page

'מעול לנכס' - מחקר חדש על שינויי המדיניות הנדרשים למינוף תקופת החיים החדשה

אתר הגיל הנעלם נועד להקיף את כל הרמות של המהפכה הנדרשת על מנת לממש את הפוטנציאל של תקופת החיים החדשה בחיינו - הרמה האישית, הקהילתית, הארגונית והממלכתית.

אולם עד כה שיתפתי אתכם בעיקר בהיבטים האישים של התופעה החדשה הזו.

הפעם אני מפנה אתכם לחוברת שכתבתי עבור הג'וינט-אשל על שינויי המדיניות הנדרשים ברמה הממלכתית על מנת שניתן יהיה לממש את הפוטנציאל הזה.

כתבתי אותה בעקבות כנס שולחן עגול ראשון שרכזתי בג'וינט-אשל שבו חשפנו לראשונה את הנושא בפני הגורמים הרלוונטיים ממשרדי הממשלה השונים.

קריאה מהנה!

bottom of page