top of page

תבונת החיים הנסתרת של תקופת הבגרות המאוחרת


שבועות מספר לפני מותו של מאיר דגן הפגיש אותנו לארוחת צהרים חברו הטוב שלום בלומשטיין, שהיה בשעתו פקוד שלי בצבא.

דגן כבר היה במצב סופני. רזה וחיוור. הוא דיבר מעט מאוד ולא על המחלה. היו לו כמה הערות קצרות של דאגה לעתיד המדינה וגם זה במשורה. הוא בעיקר הקשיב. מה שהרשים אותי היו עיניו. הן היו רכות, נבונות ועצובות. זה לא התאים לדמוי שהיה לי על מאיר דגן כ"קילר" עם "סכין בין השיניים".

את דגן לא הכרתי לפני כן, כשהיה עוד בצבא ובמוסד, אך הזדמן לי להכיר מקרוב לא מעט מבני דורו, שהיו לוחמים ומפקדים נועזים בצבא, במוסד ובשב"כ - אלה שהקדישו את חייהם הבוגרים לביטחונה של ישראל והיו מוכנים לבצע כל משימה מתוך אמונה שהיא נחוצה למען בטחונה של המדינה. ליוויתי את המהפך שהם עברו כשהגיעו לאותו שלב בחיים בו התאפשר להם להשקיף "מלמעלה" על חייהם האישים כלוחמים וכאבות החושבים על עתיד ילדיהם במדינה הזו. מנקודת מבט זו, בעוצמה של תבונה חדשה, גם גיבשו לעצמם עמדות חדשות על המנהיגות הפוליטית שלנו ועל עתיד המדינה. ואת כל אלה ראיתי עתה בעיניו העצובות של מאיר דגן יותר מאשר את העצבות על לכתו הקרוב.

כולכם זוכרים את הסרט "שומרי הסף" שהוא למעשה סדרה של רעיונות עומק עם ראשי שרות הביטחון - אברהם שלום, יעקב פרי, כרמי גילון, עמי איילון, אבי דיכטר ויובל דיסקין - בו הם מביעים את דעתם על פעולותיהם כראשי השב"כ וההשפעה האסטרטגית והמוסרית שהייתה להם על מדינת ישראל, מנקודת המבט של מי "שהיו" ורק עכשיו כשהם כבר "לא" מתאפשר להם לבצע רפלקציה כוללת על לקחיהם.

מה שהם אמרו מנקודת מבט זו נתפס כמפתיע ואף כמרתיע.

אני יכול להעיד מהכרות אישית שלפחות חלקם, כמו דגן, לא רק שירתו את ממשלות הימין אלא גם נתפסו כימנים ועתה לאחר פרישתם הם מביעים השקפות "שמאלניות", או כפי שהעיד על כך יעקב פרי, "אחרי הפרישה אתה הופך קצת לשמאלן".

גם הדעות שהשמיע דגן לאחר פרישתו נשמעו כביקורת שמאלנית. לעומת האחרים שבתקופת שירותם נמנעו מהזדהות פוליטית גלויה, דגן היה פעיל בליכוד כראש המטה של אריק שרון כשזה התמודד מול אהוד ברק. הוא היה נץ בטחוני מוצהר.

קשה לי לקבל את ההסבר הגורף שהביטחוניסטים לעת זקנתם הופכים לשמאלנים. תודו שזה הסבר חסר.

יש לי הסבר אחר לתופעה זו ואני רוצה לשתף אתכם בו.

בנג'מין פרנקלין (1706 –1790) המדינאי, המדען והוגה הדעות שחי במאה ה-18, טבע בזמנו את האמרה המחכימה על היחס שבין החיים וחוכמת החיים -