top of page

קלינט איסווד – אייקון 'עת התבונה'

האם ראיתם כבר את הסרט 'הפרד'?. אם עדיין לא, אני ממליץ שתמהרו לראות אותו.

'הפרד' הוא סרטו החדש של קלינט איסטווד שאותו הוא מביים ובו את משחק את הדמות המרכזית.

הסרט מספר את סיפורו האמיתי של בלדר סמים בן 90 והרפתאותיו. (ובזה הוא מזכיר את הספר והסרט 'האיש בן המאה שקפץ מהחלון ונעלם'). זה הוא מותחן קומי משובח, אך לא בשל כך אני מפנה אתכם לסרט זה.

לכו אליו על מנת לחזות בסיפורו האישי של קלינט איסטווד כמי שממשיך לממש, בדרכו הוא, את 'עת התבונה' של חייו גם בגיל מופלג.

איסטווד שהתחיל את הקרירה שלו בשנות הששים של המאה הקודמת בסרטים 'בעבור חופן דולרים' ו'הטוב הרע והמכוער' שהיו זריקת מרץ אלימה לישבן הרדום של ז'אנר סרטי המערבונים של זמנו, מצליח בסרט זה לתת זריקת מרץ אלימה . לז'אנר ההוליוודי של סרטים העוסקים בזקנה.

כבר בסרטי הקאובויים של בחרותו הוא ייצג דמות נחושה שהייתה לו התעוזה, בשרמנטיות האישית המיוחדת שלו, לעמוד על דעתו ולקחת שליטה על חייו.


גם הדמויות שהציג בסרטיו בהמשך הקרירה הקולנועית הארוכה שלו, ייצגו הרבה מן האישיות ותפיסת העולם שלו. עתה, בשנות האלפיים, כשהוא כבר בעשור התשיעי של חייו, הוא מציג לנו דמות אייקונית של אדם הנוטל שליטה על חייו במצבי הקיצון של הגילים המאוחרים של החיים.

הוא לא מנסה להסתיר את דמותו כמזדקן, אך מדגים כיצד ניתן להזדקן מבלי להיות זקן. גופו מזדקן אך נפשו ממשיכה לפרוח ואף ביתר שאת.

קלינט איסטווד שיהיה בעוד כחודשים בן 89, מדגים לנו כיצד ניתן גם כשנה לפני תחילת העשור התשיעי לחיים להמשיך ולקיים חיים פעילים, להרחיק את הזקנה הגריאטרית ולהאריך את תוחלת החיים האישית הרחק מעבר לתוחלת החיים הממוצעת . (תוחלת החיים בארה"ב לגברים היא פחות מ- 80 שנה).

הוא מג