top of page

עשו הכרות עם נוירוני המראה שלכם


הסיפור שלנו מתחיל בשנות התשעים של המאה ה-20, באוניברסיטת פארמה באיטליה.

צוות חוקרים בראשות ג'יאקומו ריצולאטי (Rizzolatti) עשו ניסוי בו חיברו אלקטרודות למוחם של קופי מקוק, גרמו לקופים לבצע תנועות שונות ועקבו אחר הפעילות הנוירונית במוחם בזמן ביצוע התנועה במטרה לגלות תגובות של נוירונים בודדים לתנועות שונות של הגוף. ואז קרה דבר מפתיע.

אחד מאנשי הצוות אכל בוטנים בעת הניסוי ובאותו הזמן נרשמה פעילות בנוירונים במוחו של הקוף למרות שהקוף לא ביצע שום תנועה. מוחו של הקוף הופעל כאילו הוא עצמו החזיק בבוטן והכניס אותו לפיו. החוקרים בדקו את ציוד המדידה, לא מצאו בו תקלות ופעילות הנוירונים במוחו של הקוף המשיכה בכל פעם שהחוקרים חזרו ואכלו מזונות שונים. בהמשך המחקר הצליחו לאתר את קבוצת הנוירונים שגורמת לכך והם כינו אותם בשם נוירוני מראה (Mirror Neurons), קבוצת הנוירונים שתפקידם לגרום לנו לחיקוי ממשי או מנטאלי של התנהגות האחר.

תגליות אלה גרמו גם לחוקרים רבים אחרים להיכנס לתחום חדש זה של המחקר על 'נוירוני המראה' ולבחון את תפקודם והשפעתם על התנהגויות אנושיות שונות ועל תפקידם בתהליכי הלמידה שלנו.

הוכח מדעית כי באמצעות נוירוני המראה של האדם הוא יכול "להיכנס לנעליים המנטאליות" של האדם הנצפה על-ידו ומסוגל לשער את הכוונה, האמונה ואף הרגש העומדים מאחורי פעולותיו. מכאן, שנוירוני המראה משחקים תפקיד חשוב בהבנת רגשות האחר ובהזדהות איתם ובלמידה החברתית שלנו. אך לאחרונה מתגלה גם כי יש להם תפקיד חשוב גם לשיפור הקוגניציה האישית ותהליכי הלמידה של האדם גם לגבי עצמו.

נוירוני המראה הם המערכת העצבית המהותית הכוונת הקוגניציה של האני (self) לגבי עצמו וליכולתו של האדם ללמד את עצמו באמצעות ההזדהות שלו עם בני האדם האחרים.

וככזו, לנוירוני המראה יש גם תפקיד חשוב בהצלחתכם בתהליכי האינדיבידואציה של עת התבונה, כפי שהסברתי אותם בהרחבה בספרי 'עת התבונה – הגיל החדש בחיי האדם'.

תהליך האינדיבידואציה של עת התבונה הוא התהליך האישי שבו אנחנו מפעילים את ארבעת הממדים של אישיותנו - הגופני, השכלי, הרגשי והחברתי ובכך משפרים את יכולת התפקוד הכללית שלנו, מצעירים את הגיל התפקודי שלנו, ודוחים בתהליך הבלייה של הזקנה, עד לסוף החיים ממש.

לכן רציתי שתכירו אותם ותתחילו ללמד את עצכם להפעיל אותם בצורה מודעת. אם יש לכם שאלות נוספות ואתם רוצים לקבל הבהרות נוספות על נוירוני המראה, או כל נושא אחר עליו כתבתי בספרי 'עת התבונה - הגיל החדש בחיי האדם' או

בפוסטים הנוספים שאני כותב ומפיץ לכם, בעקבות הספר, אתם מוזמנים לשאול.

לעוד מאמרים ולרכישת הספר - www.zvilanir.com

bottom of page