top of page

הגיע הזמן שנחזור אל עצמנו


נראה כי הסבב הזה של ימי לחימה ובומים מזדמנים, הסתיים לפי שעה ולפני הסבב הבא שכנראה יבוא, אנחנו יכולים להפנות שוב את תשומת לבנו פנימה, לחיינו האישיים.

אותי זה מחזיר שוב לסדרה הטלוויזיונית המצוינת '80 וארבע' שהעלתה בפנינו שוב את המודעות להזדקנות והזקנה בכלל, ובעיקר זו שלנו, וכיצד להיערך לקראתם.

הסדרה נועדה להציג את התועלות ההדדיות של המפגש בין דור הזקנים ודור הנכדים, והיא עושה זאת בצורה מאוד מוצלחת. אך תוך כדי כך היא מציגה, מתוך אמפטיה רבה, את עולמם של הזקנים בתקופת הזקנה הגריאטרית של חייהם כתקופה של אומללות, בדידות וריקנות מתמשכת - כגזרת הגורל שצפויה לכולנו.

אם אתם לא רוצים שכשתגיעו לגילם לדמות לאותם זקנים שהוצגו בסדרת ה- ' 80 וארבע' שאישיותם כבר כבויה וצריך להביא את בני הארבע ולעשות מניפולציות שיעוררו במקצת את אישיותם מחדש, עדיין יש לכם את ההזדמנות להירשם לסדנה הקרובה של 'עת התבונה –– כיצד עושים את זה?'

בסדנה תלמדו כיצד לחיות את 20 השנים שצפויים לכם לאחר לאחר גיל היציאה לפנסיה כתקופת התבונה ולדחוק את הזקנה הגריאטרית שלכם עד לסוף חייכם ממש.

לפרטים והרשמה לחצו כאן.

bottom of page