top of page
תמונה של צבי לניר במשרדו

ד"ר צבי לניר

הפרקסיס של תקופת החיים החדשה בחיי האדם

תקנון אתר הגיל הנעלם

 

מסמך תקנון האתר פונה לנשים ולגברים כאחד למרות שהוא מנוסח בלשון זכר.

התקנות במסמך זה, יחד עם ההבהרות התהליכים והנהלים בתוך האתר מוגדרים כ "תקנון אתר הגיל הנעלם".

משתמש אשר מבקר באתר, מבצע בו פעולה כלשהי כגון הרשמה, רכישה, קריאה וכו', מקבל על עצמו את תקנון האתר. אם אינך מסכים לכך, ואינך מתכוון להיענות לתקנון, אנא עזוב את האתר לאלתר.

 

רישיונות והגבלות

(לניר מערכות – 'פרקסיס' – להלן "החברה") מעניקה למשתמש באתר רשות להשתמש בתכניו, ובאפשרויות השונות שלו, במגבלות התקנון להלן, לכל מטרה בלתי מסחרית מצדו.

המשתמש רשאי ליצור קישור לאתר, או לתוכן ספציפי בתוך האתר, כל עוד לא נמסר לו אחרת. זאת כל עוד הקישור לא מציג את האתר או את החברה באור שלילי, מוטה או פוגעני בכל צורה.

ההרשאה אינה מתירה:

  • לשנות, לשכפל, למכור מחדש את תכני האתר או האפליקציות שבו למטרות מסחריות.

  • להעתיק פרטי משתמשים גלויים או חסויים לכל שימוש.

  • להפריע בכל דרך שהיא לפעולת האתר.

  • לעקוף כל תהליך שהוא באתר לכל מטרה.

  • לעשות שימוש כלשהוא באלמנטים עיצוביים או סימני מסחר באתר מבלי לקבל רשות לכך בכתב.

  • להשתמש בסימנים המסחריים של האתר.

  • למכור מידע מתוך האתר.

 

לביצוע חוקי של כל אחד מהאיסורים לעיל, נדרש אישור של בכתב ומראש.

 

זכויות יוצרים

אם הנך סבור כי חומר המפורסם באתר, תוכן או אפליקציות, דיגיטלי או אחר, מפר את זכויות היוצרים שלך, אנא פנה אלינו מידית.

במקרה כזה אנו נעצור מידית את הפצת החומר הרלוונטי עד אשר הנושא יובהר. בכל פניה כזו מצדך או מצד עורכי דינך יש לציין את הסיבה לבעלות, הסיבה לסברה כי קיימת הפרה ופרטי קשר ברורים.

 

סימני מסחר

כל סימני המסחר באתר הנם של החברה או שותפותיה העסקיות. אין לעשות בהם כל שימוש ללא הרשאה בכתב.

שיפוי

על המשתמש לשפות מידית את החברה על כל תביעה הנוגעת לחברה או לצבי לניר אישית אשר נגרמה עקב פעולותיו של המשתמש באתר. השיפוי כולל שכר טרחת עורכי דין מכל הצדדים.

מידע וניטור מידע

מסירת פרטים כוזבים בעת עסקת רכישה הנם הונאה כהגדרתה בחוק הפלילי וחושפת את מוסר הפרטים הכוזבים לאפשרות הגשת תביעה נגדו.

החברה שומרת את פרטי הרוכש והרכישה במחשביה. בכל מקרה של חילוקי דעות הרישומים במחשבי החברה מחייבים.

במסגרת פעילותו, האתר מנטר את הפעולות אותן הנך מבצע באתר כולל פעולות הרכישה, כמו כן מנוטרות מקורות הפניה לאתר, ואמצעי הפניה הן הפיזיים והן הממוכנים.

 

פוסטים, פרסומים והודעות למשתמש

החברה תוכל לשלוח פוסטים, עדכונים, הודעות דוא"ל וחומר פרסומי למשתמש בלי שהדבר יחשב ל"דואר זבל" . המשתמש רשאי להסיר את שמו מרשימות התפוצה.

תמחור ותשלומים

המחירים הם בש"ח וכוללים מס קניה (טובין ושירותים) בשיעור הנוכחי. העלות הכוללת של הזמנתך נקבעת על פי מחיר המוצרים בתוספת חיובי משלוח.

תשלומך יחויב ויסולק לפני המשלוח, לאחר שההזמנה בוצעה בהצלחה. עם ביצוע הזמנה הנך מאשר שאתה בעל החשבון שמשמש לתשלום. כל התשלומים כפופים לבדיקות אימות ולאישור הגוף המנפק. אם המנפק לא יאשר את העסקה מסיבה כלשהי, לא תהיה לנו כל חבות שהיא בגין עיכוב כלשהו או בגין אי ביצוע המשלוח

 

מסים

המחירים באתר כוללים מע”מ על פי דיני ישראל. ככל שספר מסוים הוזמן על ידכם לחו”ל, ייתכן ויחולו עליו מסים ו/או היטלים ו/או תשלומים אחרים במדינה שאליו יסופק, וכל אלה יחולו עליכם בלבד ויתווספו למחיר המוצר, והכל בהתאם להוראות כל דין במדינה שאליה יסופק המוצר.

תנאי ומועדי האספקה

משלוח בישראל: דואר רגיל באמצעות דואר ישראל בתוך 15 ימי עבודה מיום ההזמנה.

זמני האספקה לחו”ל עשויים להתארך מסיבות הקשורות בשירותי הדואר במדינת היעד, וכן בחגים, חופשות ומועדים אחרים במדינת היעד.

אנו עושים כל מאמץ כדי למסור סחורות ולבצע את השירותים כפי שמצוין, אולם איננו ערבים לכך. איננו נושאים באחריות למשלוח שנמסר לאחר זמן המסירה שהוערך..

קיבול

למרות שאנו עושים כל מאמץ כדי שאתרנו יהיה מעודכן ונטול שגיאות, עלולות לחול שגיאות בתיאור המוצר ובמחירו. אם נגלה שגיאה כזו לאחר ביצוע הזמנה, ניצור אתך קשר ונציג לך את המידע המעודכן. תוכל אז לבחור לבטל את ההזמנה או לאשר אותה שנית עם הפרטים החדשים.

אם המשלוח אבד בדואר (כלומר, לא הגיע ליעדו בתוך 20 ימי עסקים ממועד משלוח ההזמנה), החברה תדאג למשלוח נוסף בדואר ישראל מהר ככל האפשר (בהתאם לזמינות המוצר במלאי באותה עת).

ביטול עסקה

ביטול עסקה מחמת פגם פיסי בספר שהתקבל: ייעשה בהודעה בכתב, לכתובת דוא”ל lanir@praxis.co.il . במקרה כזה, יוצא לקונה עותק אחר מאותו כותר, במקומו של העותק הפגום, או תחזיר לקונה, בתוך 14 ימים מקבלת ההודעה, את המחיר ששולם על ידו. לא יגבו דמי ביטול כלשהם, בכפוף להחזרת המוצר, על פי הוראות הדין.

ביטול עסקה שלא מחמת פגם פיזי בספר שהתקבל: ייעשה בהודעה בכתב, לכתובת דוא”ל lanir@praxis.co.il. במקרה כזה, החברה תחזיר לקונה, בתוך 14 ימים מיום קבלת הודעת הביטול, את מחיר העסקה ששולם על ידו, או תבטל את החיוב בשל העסקה, בכפוף להחזרת הספר כמפורט להלן.

במקרה זה החברה תגבה דמי ביטול ומשלוח בשיעור שלא יעלה על 10% ממחיר המוצר, או 50 שקלים חדשים, לפי הגבוה מבניהם.

על הקונה להחזיר את הספר באריזתו המקורית כשהוא במצב חדש. ספר שלא נפתח, דפיו אינם מקופלים או מקומטים, כריכתו במצב חדש וכו'. ספר שיוחזר במצב שאינו חדש לא יחייב את החברה בביטול העסקה וגביית התשלום.

 

קישורים ושירותים של צד שלישי

האתרים, היישומים והתכתובות שבאתר המציגים קישורים לאתרים או ליישומים או לשירותים של צד שלישי שלדעתנו עשויים לעניין את משתמשי האתר, אין לנו שליטה כלשהי בתוכנם של אתרים ויישומים אלו. כל עסקה שמבוצעת באמצעות אתרים או יישומים מעין אלו היא באחריותך בלבד ועליך לקרוא את התנאים ואת ההתניות הרלבנטיים לפני שתמשיך ותתקדם בעסקה

היפרדות

הסכם זה ניתן להפסקת התקשרות חד צדדית עקב מכלול סיבות כלכליות או משפטיות. כל הפרה של תנאי או חלק מתנאי הנם עילה להפסקת ההתקשרות

רשות שיפוטית

כל המחלוקות המשפטיות הקשורות ל'לניר מערכות' ידונו בית המשפט הישראלי בלבד, בת"א.

שינויים

לחברה זכות לערוך שינויים בכל עת הן באתר, והן בתנאי השימוש באתר (מסמך זה).

פתיחה
bottom of page