top of page

קהילת עת התבונה

הגיל החדש בחיי האדם 

לכל מי שקרא את הספר עת התבונה – הגיל החדש בחיי האדם ומזדהה עם הלקחים והאפשרויות החדשות שהוא פותח בפניהם.

אתם מוזמנים להצטרף ל"בית" החדש שיקנה לכם אפשרויות מגוונות לשיתוף והשתתפות בכל היבטי עת התבונה. 

בקהילה תוכלו להעלות שאלות, לשתף בתכנים וליזום דיונים ושיתופי פעולה ולמצוא פרטנרים למיזמים שאתם יוזמים.

הבית הזה יספק לנו כקהילה כלים להתארגן ביחד למאבקים משותפים לקידום המאווים והצרכים של בני תקופת התבונה.

 

לחצו כאן כדי להיכנס לקהילת עת התבונה.

bottom of page