top of page

עת התבונה - הגיל החדש בחיי האדם

הספר 'עת התבונה – הגיל החדש בחיי האדם' הוא ספר חובה לכל מי שמתקרב לגיל היציאה לגמלאות ולמי שכבר מצוי בו ושואל את עצמו כיצד יוכל ולהפוך את תקופת חיים זו להרפתקה הגדולה של חייו.

הספר ילמד אותך כיצד תוכל למצות את האפשרויות החדשות שתקופת חיים חדשה זו פותחת בפניך, כיצד לחוות סבב חדש של חיים פעילים, נבונים, מאוזנים ומספקים ולהרחיק את תקופת הזקנה הסיעודית שלך עד לסוף החיים ממש.

bottom of page