top of page

רגעים של נחת


השבוע היו לי כמה רגעי התרגשות ונחת כשקיבלתי את פרס גדעון בן ישראל של הסתדרות הגמלאים עבור מה שתואר כתרומה החשובה ביותר לקידום נושא האזרחים הוותיקים.

ההתרגשות הייתה מכך שהפרס הוענק לי מידיה של פרופסור רות בן ישראל המגשימה ומדגימה בצורה ראויה להערכה במעשיה כיצד עדיין גם בגיל 87 ניתן להמשיך ולחוות את עת התבונה ולדחות את הזקנה ובכך מהווה דמות השראה לכולנו ללכת בעקבותיה.

הנחת הייתה מכך שבוועדת השופטים שהחליטה להעניק לי את הפרס היו שניים מראשי חוקרי הזקנה בישראל – פרופסור יצחק בריק יו"ר האגודה הישראלית ופרופסור אסי דורון ראש המרכז לחקר ולימוד הזקנה באוניברסיטת חיפה, שבעצם הענקת הפרס מסמנים את ראשית ההכרה האקדמית בתקופת התבונה כתקופת חיים חדשה בחיי האדם. היא גם הייתה מכך שהסתדרות הגמלאים בישראל בהעניקה לי את הפרס מסמנת את ההכרה בכך שתקופת התבונה מיצבה אופקים ואתגרים חדשים לפעולתה של הסתדרות הגמלאים.

זו היא הזדמנות להודות לכולכם.... לכל מי שכיבד אותי בנוכחותו בטקס ולאלה המלווים אותי כבר זמן רב במסע המופלא לעת התבונה.

bottom of page