top of page

מה שהרופאים כבר יודעים אך אינם יודעים להסביר...

Like in קצב התגליות הרפואיות הוא מדהים, אם כי לא תמיד הרפואה יודעת להסביר את

מלוא המשמעויות של מה שהיא מגלה.

שהתופעה הקרויה 'הרזרבה הקוגניטיבית' והתופעה הקרויה 'הרזרבה המוחית' והראיתי כיצד באמצעותם אנחנו יכולים לשפר את יכולת ההתמודדות שלנו עם התהליכים הפתולוגיים של הזדקנות מוחנו.

עתה אני רוצה לחשוף בפניכם תגלית נוספת כזו, שחשוב שתכירו ותתחילו להתייחס אליה –תופעת 'הרזרבה החיסונית'.

צוות מחקר של בית הספר לרפואה של הטכניון בראשותה של פרופ' אסיא רוסק גילה לאחרונה קשר בין פעולתן של שתי מערכות שעד לאחרונה נתפסו כבלתי קשורות זו בזו - 'מערכת התגמול' במוח ו'מערכת החיסון' הפיסיולוגית.

'מערכת התגמול' היא חלק מן המערכת הלימבית, החלק העתיק של המוח. במקורה היא נועדה ליצור בנו תחושה של עונג בתגובה לגירויים מסוימים על מנת לחזק התנהגויות שחשובות לשרידותנו. (כגון אוכל, שתיה, סקס או ההנאה שבצייד).

'מערכת החיסון' היא מכלול מורכב של איברים, תאים ומולקולות אשר התפתחו במהלך האבולוציה של בעלי-החוליות במטרה להגן על גופם מפני פלישה של מיקרואורגניזמים פתוגניים (Pathogens), דוגמת חיידקים, נגיפים, וטפילים שונים, וכן מפני מחלות אוטואימוניות והתפתחות סרטן. בין מרכיביה השונים של מערכת החיסון קיימים יחסי גומלין ענפים, המאפשרים להם לזהות ולפעול בהתאמה נגד פולשים זרים מהם נשקפת סכנה לגוף.

להזדקנות מערכת החיסון שלנו השלכות הרסניות על יכולתנו להתמודד עם זיהומים ולהתפרצות של מחלות כרוניות שדוגרות בנו כבר שנים ארוכות ועתה המערכת החיסונית הנחלשת שלנו כבר אינה יכולה למנוע את התפרצותם.

צוות המחקר הצליח להראות לראשונה כיצד מצב רגשי שמפעיל את 'מערכת התגמול' במוח יכול להיתרגם לשינויים פיזיולוגיים במערכת החיסון שמחזקים את יכולת ההתמודדות שלה עם מחלות הזקנה.

זו היא תגלית שהבנתה היא חשובה ביותר לאיכות ולתוחלת חיינו בגילים המתקדמים.

כיצד זה קורה?. על מנת להבין זאת צריך להבחין בין שני סוגי אושר. 'אושר הדוני' - עושר רגעי שעולה בנו ברגעים של מילוי צרכים לעומת 'אושר בסיסי' - אושר מתמשך הנובע מתחושת, תחושת אוטונומיה, מסוגלות, ערך ומימוש עצמי וחיים בעלי משמעות.

שני סוגי האושר האלה מפעילים את אזור התגמול, אולם בעוד שהאושר ההדוני דוגמת האושר שבאכילה ובשתיית עשוי להוליך אותנו להשמנה או לאלכוהוליזם, וככזה דווקא פוגע במערכת החיסון, האושר הבסיסי הוא זה שמחולל את אותה שרשרת של תגובות שהחוקרים מצאו אותם כמשפרים את יכולת ההתמודדות של מערכת החיסון עם האיומים על בריאותנו בגילים המתקדמים.

בניגוד לאושר ההדוני הנובע בעיקרו מהגנים שלנו , היכולת לחוש באושר הבסיסי היא בעיקרה יכולת נרכשת.

על האושר הבסיסי הזה בגילים המתקדמים של חיינו וכיצד ניתן לרכוש אותו, תוכלו לקרוא בספרי 'עת התבונה – הגיל החדש בחיי האדם'. אך לא די בקריאה, צריך ליישם.

קיים בנו פוטנציאל אדיר על מנת לחיות את השנים המתקדמות של חיינו כשנות התבונה המאושרות, ולא כשנות זקנה, ובכך גם לספק לנו רזרבות בריאותיות שהן כה חשובות להתמודדות עם תהליכי ההזדקנות.

אז בואו נעשה את זה...

bottom of page