top of page

ספר חובה לכל מי שרוצה להפוך את חייו לאחר גיל היציאה לפנסיה לסבב חדש של חיים פעילים, נבונים ומספקים ולהרחיק את הזקנה הסיעודית שלו עד לסוף החיים ממש.

עת התבונה - ספר חובה למי שמגיע לגיל היצירה לפנסיה
bottom of page