top of page

 ...נפלאות עת התבונה מחכות לך

 

אתם מוזמנים למפגש וובינר חינם

למי הוא מיועד?

לכל מי שמתקרב או מצוי כבר בגמלאות ואינו מוכן להשלים עם כך שכל מה שצפוי לו מעתה הוא תקופה ארוכה של זקנה מתמשכת.

אנחנו חיים, אם כי עדיין לא מבינים, את אחת המהפכות הגדולות בחיי האדם – התהוותה של תקופת חיים חדשה – 'תקופת התבונה'.

זו היא תקופת חיים שונה באיכויותיה מתקופת הבגרות שקודמת לה ומתקופת הזקנה שאחריה.

היא תוכל לאפשר לכם, אם תלמדו כיצד למצות אותה, לחוות סבב חדש של חיים פעילים, נבונים ומספקים ולהרחיק את תקופת הזקנה הסיעודית שלכם עד לסוף החיים ממש.

הכרת תקופת החיים הזו עשויה להתגלות לכם כמבוא להשקעה הטובה ביותר שהשקעתם בחייכם למען עצמכם.

 

אז אל תפספסו אותה.

bottom of page