top of page

החיים הם מארג של אין-ספור התרחשויות בלתי צפויות, המשתלבות ומשתרגות אלו באלו. וכך גם ההצלחות והכישלונות  בכל הפעילות שלנו, גם אם בדיעבד אנו נוטים לספר אותן כאילו נבעו מהתפתחות סיבתית ברורה שהביאה לכך.

התשוקה למצוא היגיון מסדר אחד לכל הדברים ומכאן גם לוודאות, סדר ויציבות, נטועה עמוק בנפש האדם. מאז ומעולם ייחלו בני האדם להיגיון מסדר כזה, שיחסן אותם מפני הסיבוכיות, הארעיות וההפתעות  האורבות להם בנפתולי החיים.

ברובנו מצויה הנטייה הזו שאני מכנה אותה הנטייה לקיפודיות ובאמצעות המטאפורה העתיקה-חדשה על הקיפוד והשועל אני מבחין בינה ובין תפיסת חיים אחרת - השועלית

 

הקיפוד מחפש  אחר גורם עליון שיורה לו כיצד לחיות את "החיים הנכונים". הקיפודים מצפים לקבל את התשובות מהרב, מהמנהיג או המנכ"ל ויש המחפשים אותם בטקסטים קדושים, בתיאוריות מדעיות, או באמרות כנף של פילוסופים, סופרים, וסלבריטאים.

 

עד המאה ה-20 רוב השינויים התרחשו בגבולות המציאות המוכרת והקידמה האנושית הייתה ממוקדת ברובה בשיפור הקיים. במציאות כזו  החשיבה וההתנהלות הקיפודית מילאה תפקיד עיקרי בקידום האדם והחברה.

אך במציאות החיים של המאה ה- 21, שבה מתרחשים 'שינויים בסיסים' מהירים הקיפודיות הזו מכשילה אותנו. אנחנו צריכים לאמץ לעצמנו תפיסת מציאות אחרת - מציאות כמצויה בתנועה והשתנות מתמדת. כדי להבינה ולגבש דרכי פעולה חדשות ההולמות אותה אנו נדרשים להפעיל סוג מיוחד של תבונה –' תבונה שועלית' ובאמצעותה לפלס מחדש את נתיבי הפעולה שלנו.

 

כל חלוקה דיכוטומית בין קיפודיות ושועליות עשויה להטעות. כישורי הקיפודיות והשועליות מצויים בכולנו, אם כי במינון אישי שונה ובאיכויות שונות בגילים שונים.

 גם בך הקורא חבויים כישורים שועליים, אך אתה לא מפעיל אותם ולא מחזק אותם כי הרגילו וחינכו אותך בעיקר להפעיל את כישורי הקיפודיות שבך. הספר הזה נועד לעורר את השועליות הרדומה שבך ולסייע לך לחזק ולטפח אותה.

פנקס הכיס של השועל

90.00 ₪מחיר
    bottom of page