עת התבונה - סדנת היישום 

לקבלת פרטים על המחזור הקרוב של סדנת היישום הירשם כאן