top of page

האפשרויות החדשות ל Reverse Aging ולחזרתם ממקום חדש של גיל תקופת התבונה לעולם העבודה המתהווה


בעקבות הרצאה שלי על המפגש בין שתי המהפכות החברתיות שאנחנו עוברים עתה במקביל – המהפכה של העלייה בתוחלת החיים ואיכות החיים בהזדקנות והמהפכה המתחוללת בעולם העבודה בעקבות התאוצה הטכנולוגית המהירה בכלי 'האינטליגנציה המלאכותית' – הרצאה שהכתה גלים ועוררה דיון ועניין חדש במהותה של ההזדקנות והשלכותיה הכלכליות והחברתיות, התבקשתי לשוחח בפוסטקאסט על החשיבה, העשייה והעצמה שאני בן ה- 86 חווה אישית והשלכותיה על האפשרויות החדשות ל- Reverse Aging ולחזרתם ממקום חדש של בני גיל תקופת התבונה לעולם העבודה המתהווה.Comentarios


bottom of page