top of page

"הפיל שבחדר" - לאריכות ימים בתפקוד ובבריאות מיטביים
מה יכול להיות יותר חשוב לנו מלהוסיף לנו עוד שנות חיים בתפקוד ובבריאות מיטביים שבהן נוכל להמשיך לצמוח ולחיות אותם ב well being ?


כיום כשתוחלת החיים של האדם כבר מתקרבת ל- 85 שנה, השאיפה צריכה להיות ש- 84.9 מתוכם נחייה בתפקוד ובריאות טובים, ולא שרק 70 או 75 שנה מתוכם נחייה בתפקוד בבריאות טובים ובייתר שנות החיים שנותרו לנו התפקוד והבריאות שלנו תדרדר עד למצב שבסופו יאכילו אותנו בכפית.


זהו "הפיל שבחדר" שרובנו לא מקדישים לו חשיבה יותר מאשר לתכנון החופשה הבאה שלנו או איזה צבע לבחור לספה החדשה שאנחנו רוצים לרכוש.


אז הגיע הזמן שתתעוררו ותקדישו מחשבה כיצד עליכם לפעול על מנת להתמודד עם שאלת החיים הזו.


הפסיקו להתייחס לשנות ההזדקנות הצפויות לכם כמו נוסעים פסיביים באוטובוס ההזדקנות שלכם. עברו לכיסא הנהג והתחילו לכוון ולנהוג את נתיב החיים שלכם בהזדקנות.


הסיבה העיקרית לכך שאיננו מבחינים ב'פיל שבחדר' הזה היא שהרגילו אותנו להתייחס להתמודדות עם ההזדקנות שלנו כאילו היא סידרה של בעיות ומחלות הזדקנות ולכן להפקיד את גורלנו בידי רופאים ותרופות. התפיסה זו מרגילה אותנו להיות פסיביים. לא לקבל על עצמנו את האחריות לתקופה המאתגרת ביותר בחיינו.


על מנת להתחיל לראות ולהתייחס ל'פיל שבחדר' אתם צריכים תחילה להבחין בין 'הגיל הכרונולוגי' (זה המופיע בתעודת הזהות שלכם) ובין'הגיל התפקודי' שלכם.

'הגיל הכרונולוגי' מתקדם כמו שעון שוויצרי ואין לנו כל שליטה עליו. לא כך 'הגיל התפקודי'. עליו אנחנו יכולים להשפיע ואף להצעיר אותו. (Reverse Aging) וההצערה הזו מצויה במידה רבה בידינו, ולא בידיהם של הרופאים. והיא שתקבע במידה רבה מה תהיה איכות חיינו ותוחלת חיינו בהזדקנותנו.


מה שקובע את 'הגיל התפקודי 'שלנו הוא השילוב בין כיצד אנחנו מתפקדים גופנית, שכלית, רגשית וחברתית, והסינרגיה האישיותית שאנחנו מצליחים לקיים ביניהם.

היכולת לקיים את הסינרגיה האישיותית בין ארבעת מרכיבי הגיל התפקודי היא הרכיב החשוב ביותר לא רק לתפקוד ובריאות טובים יותר אלא גם לחיים בעלי ערך ומשמעות. שום דבר אחר באריכות חיים לא שווה אם לא יודעים לקיים רמה מסוימת של תבונת חיים פרקטית (Practical Wisdom)שאותה תיארתי בהרחבה בספרי 'עת התבונה – הגיל החדש בחיי האדם'.


צריך להבין כי 'הגיל התפקודי' הוא לא רק מדד אלא בעיקר תפיסת חיים וחתירה אישית מתמדת לשיפור החוסן האישי המאפשר לנו את המעבר לסבב חיים החדש של צמיחה אישית – עת התבונה, במקום ההשלמה עם השנים הבאות כשנות דעיכה פיסית ומנטלית.


הבררה בידך.

Comments


bottom of page