top of page

Mind over Matter

אם אשאל אתכם מהם הפרמטרים המשפיעים ביותר על עיצוב אורח חיים פעיל ומאושר בגילאים המתקדמים של האדם, אתם בוודאי תשיבו המצב הבריאותי, המצב הכלכלי וקשרים משפחתיים וחברתיים לעומת בדידות.

ובכן... אתם טועים, או לפחות לא לגמרי צודקים...

במחקר מקיף שנעשה בשנת 2010 באוניברסיטת לוזן בשווייץ, ביקשו החוקרים לבדוק מהו הפרמטר המשפיע ביותר על עיצוב אורח חיים בריא ומאושר בגילאים המתקדמים. במחקר השתתפו 1,422 גברים ונשים בגילאים 65-70. לאורך שלוש שנים הם התבקשו לענות על מגוון שאלות אישיות, על מנת לבחון את הקשר שבין התפיסה העצמית של האדם את משמעות הגיל המתקדם שבו הוא מצוי לבין התהליכים שהוא עובר.

תוצאות המחקר הראו כי פרמטרים אובייקטיביים כמו מצב בריאותי בעייתי, מגורים לבד, וקשיים כלכליים, אשר לכאורה היו אמורים להשפיע על איכות החיים בגילאים המתקדמים, השפעתם הייתה קטנה מהמצופה. לעומת זאת, התגלה כי לתפיסה העצמית של האדם יש השפעה מכרעת.

נמצא כי גם אלו שסבלו מדברים אלה, אבל עדיין הפגינו אופטימיות לגבי התהליכים החדשים שהם עוברים בגילאים המתקדמים, בסופו של דבר חיים טוב יותר וזמן ממושך יותר.

כלומר, המודעות והתפיסה החיובית ביחס לאורח החיים בגילאים המתקדמים של החיים הם חשובים ומשפיעים הרבה יותר מפרמטרים אובייקטיביים כמו מצב בריאותי, רווחה ועושר.

התפיסה של האדם את תקופת החיים בה הוא מצוי ומה שמתאפשר לו, או לא מתאפשר לו בה, קובעת במידה רבה את איכות החיים שהוא משיג. כשהדימוי של האדם על תקופת החיים שבה הוא מצוי היא של תקופת חיים עצובה, דיכאונית, ותחושות של "מאוחר מדי" ליוזמות חדשות, ההשתדלות העצמית והמוטיבציה האישית ועימם גם תחושת האושר, יורדים. מאידך, כשהוא רואה בה תקופת חיים שפותחת בפניו אפשרויות חדשות ואופקים חדשים יש בעצם ההכרה הזו תרומה חשובה לאנרגיות החיוביות למוטיבציה ולאושר שהוא ישיג.

זאת היא הסיבה, או לפחות אחת הסיבות העיקריות לחשיבות המכרעת בהכרה שנוספה לנו תקופת חיים בגילאים המתקדמים הנקראת "תקופת הבגרות המאוחרת" ובמה היא שונה כל כך מהזקנה.

להכרת האפשרויות החדשות העומדות בפנינו להתפתחות אישית בתקופת הבגרות המאוחרת של חיינו יש אפקט תודעתי, פסיכולוגי ומוראלי חשוב ביותר. לכן פעלו בצורה אקטיבית להשפיע על תפיסותיכם על מנת לוודא שלא תפספסו את המתנה שקבלתם ואינכם יודעים עדיין מה לעשות בה.

bottom of page