top of page

אפקט הפלצבו של תקופת הבגרות המאוחרת


​במחקרים הרפואיים כשרוצים להוכיח את ההשפעה של תרופה חדשה חייבים לבחון את השפעתה מול קבוצת ביקורת שבה הנבדקים, מבלי שהם יודעים זאת, אינם מקבלים את התרופה אלא חומר בלתי פעיל.

אולם, נמצא כי לפחות שליש מהחולים שקיבלו תרופת דמה עדיין מדווחים על הקלה או אף העלמות הסימפטומים מהם סבלו. לא מדובר רק בדיווח של החולים - מדדים פיזיולוגיים מעידים גם הם שחל שיפור במצבו של החולה.

תופעה זו נקראת 'אפקט פלצבו' והיא מוכרת היטב במחקר הרפואי. על אף שתופעת הפלצבו עדיין אינה מובנות היטב, כבר קיימת הסכמה רחבה בין החוקרים כי כאשר האדם נוטל תרופה שהוא סבור שיש לה השפעה חיובית מתרחשים במוחו תהליכים כימיים הגורמים לה להתרחש.

במגוון תחומים של רפואה אלטרנטיבית, שמים כיום דגש על היכולת העצמית של האדם להכוונה פלצבית מודעת כזו של מוחו. הכוונה כזו מעודדת את האדם לקחת את האחריות לעצמו ולגייס את כל מערכות האישיות שלו והאנרגיות שלהן על מנת להתמודד עם המחלה.

ההכרה בתופעת הפלצבו חובקת כיום תחומים הרבה מעבר לרפואה. עוסקים בה גם בפסיכולוגיה, בפילוסופיה ואף במוסר. מחקרים בתחומים אלה מראים כי לציפיות ולאמונות שלנו יש אפקט גדול לא רק בתחומים הרפואיים אלא בכל הממדים האחרים של אישיותנו - כיצד אנחנו מתפקדים, כיצד אנחנו חושבים, כיצד אנחנו מרגישים וכיצד אנחנו מתייחסים לסביבתנו.

להכרה והאמונה האופטימית של האדם המצוי ב'משבר גיל הפנסיה' כי מעתה נפתחת בפניו אופציה לסבב חדש של חיים פעילים במקום הדרדרות איטית לזקנה, יכולה להיות השפעה גם כן פלצבית מאוד עוצמתית.

באתר הזה ובהרצאות שאני מעביר לקהל הרחב אני מנסה לקדם את האפקט הפלצבי הזה הן על ידי תיאור הפוטנציאל הגלום בתקופת החיים החדשה והן על ידי הבאת דוגמאות מוחשיות של אלה שכבר "עשו את זה". ואגלה לכם סוד קטן - אני בוחן את מידת ההצלחה בהרצאות שלי לפי התגובות והשאלות מהקהל בסיומה של ההרצאה כאשר אני שואל את עצמי: האם הצלחתי להזריק להם את זריקת הפלצבו הראשונה של תקופת הבגרות המאוחרת?

אך כמו כל פלצבו אחר, גם ההשפעה של הפלצבו של תקופת הבגרות המאוחרת כפי שהיא ניתנת בפוסטים שבאתר או בהרצאות, יכולה להיות זמנית בלבד. זו היא התחלה נחוצה אך לא מספקת.

על מנת שאכן תהיה לה השפעה מתמשכת על מציאות חיינו בגילאים המתקדמים של חיינו עלינו לראות בה רק כנקודת הנעה התחלתית למסע אישי שעלינו לעבור. מסע אותו אתם מוזמנים ללמוד בסדנאות "הגיל הנעלם – מתנת הבגרות המאוחרות".

bottom of page