top of page

גמלאים, אל תצביעו עבור מפלגת הגמלאים

גמלאים, אל תצביעו עבור מפלגת הגמלאים

12 שנים חלפו מאז ההישג הגדול של 'מפלגת הגמלאים'' שגרפה 7 מנדטים בבחירות לכנסת ה-17. כעת נראה שעסקני הגמלאים רוצים לחזור על התרגיל.

מפלגת הגמלאים של 2006 מטרתה הייתה להגן על זכויות האזרחים הוותיקים במציאות בה לא היה ייצוג למטרה זו באף מסגרת מפלגתית.

זה היה נכון ל2006 אך הוא לא נכון ל- 2019. היום אין צורך יותר במפלגה שתגן על זכויות הגמלאים. העיסוק בתיקון העיוותים והקיפוח של זכויות הגמלאים הפך לנושא

חוצה מפלגות ושותפים לקידומו חברי כנסת מהאופוזיציה לדוגמה כחבר הכנסת איציק שמולי ומהקואליציה כחברת הכנסת טלי פלוסקוב כיו"ר תחום הזקנה בוועדות הכנסת. לא צריך מפלגה לזה.

מי שמקדם את מפלגת הגמלאים של 2019 הן קבוצות אינטרסנטיות שרוצות לשמר את המסר הישן על מנת להפוך את עצמן מקבוצות לחץ למפלגה.

המסר שלהן אינו מייצג עוד את הדגל שהגמלאים צריכים להניף ב- 20019 - דגל הלחימה בהפליה בגילנות -

הגילנות היא תהליך שיטתי של סטריאוטיפיזציה של הגמלאים כזקנים וככאלה, כראויים ליחס מתנשא ופטרוני. כל מה שהם זקוקים לו הוא שיהיה ייצוג לזכויותיהם בכנסת.

הדגל שמפלגת הגמלאים החדשה מניפה הוא דגל שהנפתו רק מחזקת ומתחזקת את הגילנות בחברה הישראלית. אם תצביעו עבור מפלגת הגמלאים רק תחזקו את הגילנות.

מִה שנחוץ לנו הגמלאים עתה זה לא התארגנות מהירה של מפלגה שתגרוף מנדטים עבור עסקנים שגילו את בוננזה האלקטוראלית בגלומה בהזדקנות האוכלוסייה.

מה שנחוץ עתה הוא מניפסט לתנועה חברתית חדשה שיש לה מסרים חברתיים תרבותיים וכלכליים מהפכניים. תנועה המתבססת על ההכרה שבגמלאים החדשים של דורנו טמון הון אנושי בעל עוצמות חברתיות, כלכליות ותרבותיות בלתי מנוצלות, שהפעלתם תאפשר לנו לממש תהליך חדש של צמיחה אישית לאחר גיל היציאה לגמלאות ובכך, להביא תועלת חדשה ומיוחדת לעצמנו ולחברה.

את זה לא ניתן לעשות מהר, לפני שיסתיים מועד הגשת רשימת המפלגות לבחירות 2019. אז התרחקו מהמסרים של אלה הממהרים לקפוץ עתה על העגלה על מנת לקושש את הקולות שלכם.

אם אתם מסכימים עם מה שכתבתי, אנא שתפו את הפוסט הזה עם גמלאים אחרים. ואם יש לכם הסתייגויות הגיבו על כך

bottom of page