top of page

 

סדרת מפגשי זומיט עת התבונה יוצאת לדרך

 

אנחנו חיים בתקופת החיים הסוערת והמעניינת ביותר בהיסטוריה האנושית. מתרחשות בה הרבה מהפכות ואחת המהפכות החשובות ביותר בהשפעתן על חיינו היא מהפכת העלייה בתוחלת החיים שאפשרה את התהוותה של תקופת חיים חדשה בחיי האדם – תקופת התבונה.

זו היא תקופת חיים שהיא שונה איכותית מתקופת הבגרות שבאה לפניה ומתקופת הזקנה שבאה אחריה. היא מאפשרת לנו לדחוק את הזקנה הגריאטרית שלנו עד לסוף החיים ולחוות סבב חדש של חיים פעילים ומשמעותיים ברי תועלת לנו כאינדיבידואלים ולחברה, שעדיין לא יודעת להעריך אותה ומה לעשות בה.

קהילת ZooMeet וקהילת 'עת התבונה' חוברים ביחד במטרה לקיים סידרת מפגשים שבהם נרים את המסך שיאפשר לנו לחוות אותה ולהכיר את ההון האנושי הטמון בה לנו כאינדיבידואלים ולחברה ולמשק.

נעשה זאת בשתי דרכים משלימות. האחת, נפגיש אתכם עם החוקרים והמומחים הטובים ביותר בארץ שיכולים לשפוך אור על היבטים שונים של תופעה זו והשנייה - נפגיש אתכם עם אנשים מעוררי השראה כדמויות מופת של 'עת התבונה' שחווים אותה כל אחד בדרכו בפועל.

ד"ר צבי לניר מחבר הספר 'עת התבונה – הגיל החדש בחיי האדם' כמי שגם חוקר את תקופת התבונה וגם חי אותה וחווה אותה הלכה למעשה כבר למעלה מ- 15 שנה, יארח את המפגשים וישתדל לתרום בכל מפגש כזה גם לגישור בין מה שאומרים לנו המומחים ומה שמתארים לנו אלה החווים את 'תקופת התבונה' בפועל.

המפגשים יהיו ללא תשלום.

הם יערכו בימי שלישי ויתחילו בשעה 20:00

להרשמה וקבלת מידע אודות זמן המפגש הבא לחצו כאן.

לצפייה בהקלטות המפגשים הקודמים לחצו כאן.

 
bottom of page