top of page

על מה אסור לנו לוותר?


ה- "Practical Wisdom" ("התבונה המעשית")היא המיומנות האישית לקבלת החלטות טובות ולנקיטת פעולות המתאימות במצבים סבוכים ובלתי וודאיים. המיומנות הזו הופכת לחשובה במיוחד במציאות חיינו במאה ה-21, שכן חיינו עתה מאופיינים במצבים רבים של סיבוכיות ואי וודאות.

"אריסטו, הוא שהעלה על נס לראשונה את מושג התבונה המעשית עוד לפני כ-2400 שנה. הוא הבחין בינה ובין חוכמת הידע הכללי על העולם, אותה כינה "Sophia". אריסטו טען כי התבונה המעשית שאנו זקוקים לה באופן אישי כדי לחשוב ולפעול נכון בהקשרים השונים של חיינו היא פסגת ההישג של "האינטליגנציה האנושית". היא עומדת מעל לכל סוגי הידע הכללי, כולל הפילוסופי והמדעי.

לאחרונה ההישגים המדהימים של "האינטליגנציה המלאכותית" (או בקיצור, ה- AI) והכלים החדשים שהיא מעמידה לרשותנו דוגמת הchat GPT, המאפשרים לנו בלחיצת כפתור גישה מהירה ונוחה לכמויות אדירות של סיכומי ידע כללי ומתן תשובות לכל שאלה שאנחנו שואלים על פי ידע זה, עשויים להטעות אותנו להניח כי אנחנו יכולים לדלג על האינטליגנציה האנושית שלנו, להישען על האינטליגנציה המלאכותית ולוותר על טיפוח כישורי 'התבונה המעשית' שלנו דווקא בתקופה שבה הכישורים האלה הופכים לנחוצים ביותר נוכח עליית המסובכות ואי הוודאות של הבעיות עמם אנחנו נדרשים להתמודד במציאות חיינו.


חשוב שנכיר בכך שהתבונה המעשית היא שילוב אישי של מיומנויות הנרכשות במהלך ניסיון החיים שלנו. השימוש הנרחב והגובר מיום ליום בידע הכללי שמוצע לנו בכלים המתקדמים של הבינה המלאכותית עשוי להוביל אותנו להסתמך על ידע זה במקום לטפח את כישורי התבונה המעשית האישית שלנו שהמקור העיקרי שלה הן התובנות הפנימיות שלנו.


אל תתנו לידע המושג באמצעות כלי האינטליגנציה המלאכותית לבלבל אתכם. אל תוותרו לעצמם על טיפוח התבונה המעשית האישית שלכם.

3 Comments


Guest
Apr 25, 2023

דוגמאות?

Like

צבי לניר
צבי לניר
Jan 25, 2023

תודה על ההערה. אני מתכוון בקרוב להוציא פוסט נוסף שיעסוק בכך.

Like

Guest
Jan 24, 2023

איך מטפחים את התבונה המעשית?

Like
bottom of page